Loading...
ERBJUDANDE 2018-03-05T11:37:08+00:00

MED TRE AV LANDETS LEDANDE MORGONTIDNINGAR NÅR VI
MER ÄN 60 % AV ALLA INVÅNARE I VÅRA TRE STÖRSTA STÄDER

Med Citypaketets tre tidningstitlar och olika mediekanaler når annonsörer sin målgrupp hela dagen. Med rätt typ av annons kan du som annonsör nå ut med rätt budskap i precis rätt tid.

Vi jobbar för att du ska få ut maximalt av din annonsering. En bra strategi gör att kanalerna stärker varandra, och med smart analys och uppföljning ser vi till att kampanjen blir ännu bättre nästa gång.

Det lönar sig att ligga på topp…

En studie visar att varumärken som satsar på köpt media växer tre gånger mer än andra.

”Citypaketet når ut till 3.000.000 människor i riket
och 62 %  av alla i våra tre städer.”

82%

Av alla
välutbildade chefer

67%

Av alla
barnfamiljer

74%

Av alla
höginkomsttagare