EN GENOMSNITTLIG VECKODAG NÅR VÅRA TRYCKTA OCH DIGITALA KANALER 1,7 MILJONER LÄSARE I HELA LANDET

Citypaketet når läsarna under hela dagen: på papper, i mobilen eller på desktop. Med rätt typ av annons kan du som annonsör nå ut med rätt budskap i precis rätt tid.

Vi jobbar för att du ska få ut maximalt av din annonsering. En bra strategi gör att kanalerna stärker varandra, och med smart analys och uppföljning ser vi till att kampanjen blir ännu bättre nästa gång.

Det lönar sig att ligga på topp…

En studie visar att varumärken som satsar på köpt media växer tre gånger mer än andra.

”En genomsnittlig dag når Citypaketet 1,7 miljoner läsare i hela landet.”

780

tusental läsare i riket med print

1 395

tusental läsare i riket med desktop och mobil

37%

daglig räckvidd i Stockholm, Göteborg och Malmö med print och digitalt