HÄR HAR VI SAMLAT TEKNISK INFORMATION OM
FORMAT, INLÄMNING OCH TIDER

MATERIALINLÄMNING PRINT

Printmaterial skickas in senast klockan 16, två vardagar före publiceringsdatum. Observera att andra tider gäller för Weekend. Se separat PDF.

Dagens Nyheter & HD-Sydsvenskan:

annonsmaterial.bonniernews.se

Kontakt bokning/kundsupport
prepresspaket@bonniernews.se
Tel. 08-738 13 60

Kontakt materialsupport:
materialfragor.print@bonniernews.se

Göteborgs-Posten:

annonsinskick.stampen.com

Kontakt bokning/kundsupport
annonsbokning@stampen.com
Tel. 010-471 54 00

MATERIALINLÄMNING DIGITALT

Material för digital order ska vara Bonnier News tillhanda senast 3 arbetsdagar innan kampanjstart. Material lämnas in via materiallänk, tas ej emot via mail.
Kontakt: traffic@citypaketet.se

MATERIALSPECIFIKATION DIGITALT

Citypaketet Ocast
Skriftliga order erfordras. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och policydokumentet av 1998-05-18 mellan Annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAS). Priset till förmedlingskunder förhandlas fr o m 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.