HÄR HAR VI SAMLAT TEKNISK INFORMATION OM
FORMAT, INLÄMNING OCH TIDER

MATERIALINLÄMNING PRINT

Printmaterial skickas in senast klockan 16, två vardagar före publiceringsdatum. Observera att andra tider gäller för Weekend. Se separat PDF.

Dagens Nyheter:

annonsinskick.bonniernews.se

Kontakt bokning/kundsupport
prepresspaket@bonniernews.se
Tel. 08-738 13 60

Göteborgs-Posten:

annonsinskick.stampen.com

Kontakt bokning/kundsupport
annonsbokning@stampen.com
Tel. 010-471 54 00

HD-Sydsvenskan:

annonsinskick.bonniernews.se

Kontakt bokning/kundsupport
bokning@hdsydsvenskan.se
Tel. 040-28 18 00

MATERIALINLÄMNING DIGITALT

Färdigt digitalt material mailas in senast klockan 16, tre vardagar före kampanjstart till traffic@citypaketet.se

MATERIALSPEC. DIGITALT PER TIDNING

Dagens Nyheter
Göteborgs-Posten
HD-Sydsvenskan

Skriftliga order erfordras. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och policydokumentet av 1998-05-18 mellan Annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAS). Priset till förmedlingskunder förhandlas fr o m 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.