HÄR HAR VI SAMLAT TEKNISK INFORMATION OM
FORMAT, INLÄMNING OCH TIDER

MATERIALINLÄMNING PRINT

Se tekniska specifikationer för print längre ned på den här sidan.

Dagens Nyheter & HD-Sydsvenskan:

annonsmaterial.bonniernews.se

Kontakt bokning/kundsupport
prepresspaket@bonniernews.se
Tel. 08-738 13 60

Kontakt materialsupport:
materialfragor.print@bonniernews.se

Göteborgs-Posten:

annonsinskick.stampen.com

Kontakt bokning/kundsupport
annonsbokning@stampen.com
Tel. 010-471 54 00

MATERIALINLÄMNING DIGITALT

Material för digital order ska vara Bonnier News tillhanda senast 3 arbetsdagar innan kampanjstart. Material lämnas in via materiallänk, tas ej emot via mail.
Kontakt: traffic@citypaketet.se

MATERIALSPECIFIKATION DIGITALT

Citypaketet Ocast
Skriftliga order erfordras. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och policydokumentet av 1998-05-18 mellan Annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAS). Priset till förmedlingskunder förhandlas fr o m 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.