CITYPAKETET LANSERAR UNIK REKLAMKONTAKTSGARANTI

Annonsering i print fungerar – därför lanserar Citypaketet en reklamkontaktsgaranti.
Det innebär att vi tar ansvar för att kommunikationen till våra läsare skapar minnespår som ger både kort och lång effekt.
Till varje kampanj som innehåller minst två helsidor inom en dryg vecka kopplas en uppföljning om kampanjens prestation. Når annonsen inte upp till branschsnittet för observation erbjuds ett kompletterande införande i våra tre tidningar för att ytterligare förstärka och garantera kampanjens effekter. Det gör det även möjligt att utvärdera och se hur kommunikationen kan bli effektivare nästa gång.
Räckvidd kan alla garantera men en garanti för reklamkontakter är unikt.
Vi vill visa att print fungerar och att frekvens är viktigt för effekten.

Uppföljningsmätningen genomförs av RAM och presenteras inom 2 till 4 arbetsdagar. Den innehåller frågor om observation, noggrannhet, varumärkeskännedom, positivt intryck och nytta. Vid underleverans införs ett nytt införande (från samma kampanj) snarast möjligt.

Alternativ 1
2 införanden helsidor i Citypaketet (DN, GP, Sydsvenskan).
Placeras fritt inom 8 dagar.
Netto: 240 000 kr och reklamkontaktsgaranti utifrån annonsörens bransch.

Alternativ 2
3 införanden helsidor i Citypaketet (DN, GP, Sydsvenskan).
Placeras inom 15 dagar.
1 införande måste placeras måndag-onsdag i övrigt fritt val av dagar.
Netto: 310 000 kr och reklamkontaktsgaranti utifrån annonsörens bransch.

För mer info – hör av dig till oss på info@citypaketet.se eller valfri representant på någon av våra tidningar.

Prisgaranti

ANALYS OCH MÄTNINGAR AV KAMPANJER GER OVÄRDERLIG
KUNSKAP, OCH BÄTTRE RESULTAT

Vi vet att annonsering i våra kanaler ger goda resultat och skapar stor nytta för avsändaren, oavsett om syftet är att förmedla känslor, nå ut med viktiga budskap eller driva försäljning.

Vi är måna om att följa upp alla aktiviteter och vet att det skapar de bästa förutsättningarna för kommande kampanjer. Självklart delar vi löpande med oss av generella insikter om kommunikationseffekter och utvärderingar av enskilda kampanjer.

Stolt sponsor av Guldägget!

För 24:e gången gör vi tillsammans med KOMM
årets gala för reklam och väl genomförda kampanjer.

”Vårt samarbete med KOMM och Guldägget är otroligt kul och kopplingen till framgångsrika kampanjer är klockren”

Visste du att..?

Mätningar visar att personer som uppmärksammar en kampanj både i tryckta och digitala kanaler har dubbelt så stort intresse att agera, jämfört med de som enbart ser kampanjen i en av kanalerna.

RAM

Undersökningar med RAM ger goda insikter i hur våra läsare ser och påverkas av reklam. Både i våra tryckta och digitala kanaler. En gedigen referensbas gör att vi kan dra djupare slutsatser.

Urban Power

Kampanjmätningar med Inizio fångar upp en bredare bild av reklameffekten i hela populationen i våra tre städer, och utforskar samspelet mellan olika huvudmedier och de synergieffekter de skapar.