ANALYS OCH MÄTNINGAR AV KAMPANJER GER OVÄRDERLIG
KUNSKAP, OCH BÄTTRE RESULTAT

Vi vet att annonsering i våra kanaler ger goda resultat och skapar stor nytta för avsändaren, oavsett om syftet är att förmedla känslor, nå ut med viktiga budskap eller driva försäljning.

Vi är måna om att följa upp alla aktiviteter och vet att det skapar de bästa förutsättningarna för kommande kampanjer. Självklart delar vi löpande med oss av generella insikter om kommunikationseffekter och utvärderingar av enskilda kampanjer.

Stolt sponsor av Guldägget!

För 24:e gången gör vi tillsammans med KOMM
årets gala för reklam och väl genomförda kampanjer.

”Vårt samarbete med KOMM och Guldägget är otroligt kul och kopplingen till framgångsrika kampanjer är klockren”

Visste du att..?

Mätningar visar att personer som uppmärksammar en kampanj både i tryckta och digitala kanaler har dubbelt så stort intresse att agera, jämfört med de som enbart ser kampanjen i en av kanalerna.

RAM

Undersökningar med RAM ger goda insikter i hur våra läsare ser och påverkas av reklam. Både i våra tryckta och digitala kanaler. En gedigen referensbas gör att vi kan dra djupare slutsatser.

Urban Power

Kampanjmätningar med Inizio fångar upp en bredare bild av reklameffekten i hela populationen i våra tre städer, och utforskar samspelet mellan olika huvudmedier och de synergieffekter de skapar.