KONCENTRERAD INSATS
MED STARKT AVTRYCK

Paketeringen Lansering, med stora format och premiumplaceringar, är skapad för att ge ett extra tryck under en veckas tid, när man snabbt vill nå ut till många. Upplägget består av två helsidor tidigt i nyhetsdel, helsida på desktop samt panorama både på

desktop och i mobilen (4,3 miljoner impressions totalt). Det är en lösning som når 1,4 miljoner storstadsbor (48 % räckvidd) i snitt tre gånger, via flera kanaler. Kontakta oss för mer information.

”Vårt lanseringserbjudande är framtaget för att ge både
impact och räckvidd i våra tre städer” 

Loading...

OSLAGBAR NÄRVARO OCH RÄCKVIDD ÖVER TID

Always On är en paketering som är utformad för att ge en kontinuerlig närvaro bland våra läsare under en månads tid. Fyra halvsidor i våra uppskattade weekend-bilagor och 6 miljoner impressions på desktop och i mobilen, ger under perioden en vecko-

räckvidd på 40 % bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö. Efter avslutad kampanj har 1,6 miljoner storstadsbor haft möjlighet att ta till sig budskapet i snitt 6 gånger. Kontakta oss för mer information.