Om bidraget:

Uppdraget var att att göra en insats för Mindler på World Mental Health Day den 10:e oktober 2023 – dagen då mental ohälsa uppmärksammas världen över. Vi identifie-
rade en dramatisk ökning av människor som led av oro och ångest på grund av alla negativa nyheter som fyllde tidningarna under just denna period: krig i Ukraina och

nu även i Gaza, inflation och de allt mer akuta klimatproblemen. För att visa att Mindler fanns där för alla som upplevde denna sk ”nyhetsångest”, tog Mindler över omslaget på Svenska Dagbladet på World Mental Health Day. Ett sätt att visa att om du mår dåligt av allt du kommer läsa så finns hjälp att få.

”Uppdraget var att att göra en insats för Mindler
på World Mental Health Day ”